Uw vragen en behoeften

Together

En gepassionneerd en complementair team

Bij Swing kennen de teamleden niet enkel het doel van de rechtsnorm, maar zijn wij ook geboeid door dit doel naast de regel an sich. Het is deze belangstelling die ons toelaat om de juistheid van de rechtsnorm beter te begrijpen en met overtuiging te delen.

We willen ook dat de advocaten in ons kantoor en de mensen met wie we samenwerken elkaar aanvullen en hun sterke punten bijbrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat de complementariteit van kwaliteiten ons in staat stelt om ons gezamenlijk te bevrijden van onze individuele zwakheden en zo de essentie van onze energie in de ontwikkeling van onze sterktes te zetten. Het team onderscheidt zich dus door de complementaire profielen van zijn leden: onze ervaring, onze expertise, sterktes en doorzettingsvermogen, creativiteit, analyse en kritiek,… alle kwaliteiten die we vervolgens samenbrengen ten behoeve van de cliënt en die ons in staat stellen om u een hoog niveau van expertise te bieden, en om een efficiënt, nauwkeurig, rigoureus en grondig werk te garanderen.

Een multidisciplinaire aanpak

We hechten veel belang aan multidisciplinariteit en teamwerk: in het licht van de wetgevende inflatie wordt het recht gekenmerkt door een stijgende specialisatie. Deze evolutie heeft echter de noodzaak gegenereerd om bruggen te creëren tussen rechtstakken, door teamwerk en perfecte communicatie tussen ons en met u. Bij Swing, zet onze collaboratieve manier van werken ons aan om steeds collectief te werken, zodat de verschillende juridische kwesties geformuleerd, geanalyseerd en besproken worden met een kritische geest en een daadwerkelijke expertise.

Multidisciplinariteit strekt zich ook uit tot het verband tussen het recht en andere beroepen: beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, economisten, enz. We hebben een groot aantal partnerschappen ontwikkeld om licht te werpen op de ins en outs van de sectoren waarin we actief zijn. We werken vaak dergelijke partnerschappen uit en hebben zodoende een acute gevoeligheid ontwikkeld voor alle aspecten van een project.

De multidisciplinariteit wordt tenslotte begrepen o.v.v. opleiding en academische achtergrond van de leden van het kantoor: naast onze juridische opleiding, hebben we ook opleidingen gevolgd in marketing en reclame, ziekenhuisbeheer, bemiddeling.

Meertalig en pluralisme

Ons team bestaat uit meertalige juristen.

De advocaten van het team hebben Frans of Nederlands als moedertaal. Ze hebben ook een deel van hun opleiding in de andere landstaal voltooid en zijn in staat om problemen in de twee belangrijkste landstalen aan te pakken.

Naast meertaligheid hebben we opleiding gevolgd buiten het recht an sich en in verschillende onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen), zowel in ziekenhuisbeheer, marketing en reclame, bemiddeling,… Deze opleiding in verschillende universiteiten en onderwerpen biedt ook verschillende benaderingen en een bredere waaier aan oplossingen. Het is ook een kans om een netwerk van nuttige contacten uit te bouwen en om u te helpen met uw projecten.

To get there

Expertisetakken
  • Patiëntenrechten en grondrechten
  • Zorginstellingen
  • Openbare zorginstellingen en publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen
  • Apotheken
  • Grondwettelijk recht en procesvoering
  • Gereglementeerde beroepen
  • Administratief recht en procesvoering
  • Gezondheidstechnologieën en nieuwe gezondheidsproducten
  • Zorgbeoefenaars en nieuwe beroepen in de gezondheidszorg
  • Logistiek in de gezondheidssector (overheidsopdrachten in ziekenhuizen, samenwerkingen, enz.)

Bewust dat we niet alle vaardigheden kunnen hebben, werken we regelmatig met specialisten die met andere onderwerpen of deze onderwerpen in andere landen omgaan. Deze samenwerkingen zijn op zich mogelijkheden om onze eigen kennis te verbeteren en manieren te identificeren om ons werk tot uw dienst te verbeteren.

Een bekwaam en toegewijd team

Technische kennis is een minimum waar we naar streven. Het begrijpen van de sector en de context waarin de rechtsregels van toepassing zijn, is voor ons een no-brainer. Alleen op deze manier kunnen we de rechtsnorm goed begrijpen en toepassen.

Op deze manier kunnen we u helpen uw projecten te realiseren en kunnen we ervoor zorgen dat er morgen, voor iedereen, nog oplossingen zullen zijn om de uitdagingen van onze samenleving effectief aan te gaan.

In de gezondheidszorgsector en de sociale zekerheid willen we onze cliënten helpen bij het onderhouden en ontwikkelen van een kwalitatief en toegankelijk zorgaanbod en een eerlijke, effectieve en duurzame sociale dekking.

Hiervoor hebben we onze expertise speciaal ontwikkeld op de volgende gebieden: