Team

Het team is de plek waar eenieder zijn krachten samenbrengt om anderen te ondersteunen in hun zwakke punten.

Together

To get there

Het team is de plek waar eenieder zijn krachten samenbrengt om anderen te ondersteunen in hun zwakke punten. Het is in die zin dat we samen willen werken: de krachten van de ene laten toe dat anderen zich vrijmaken van hun zwakheden en zo enkel toespitsen op het beste van zichzelf.

Bij Swing is elke nieuwkomer in die zin beter dan ons allen. Wat we in elkaar zoeken zijn de sterke punten die we kunnen brengen bij de realisatie van ons gemeenschappelijk project: om u te helpen en deze wereld een ruimte te maken waar we samenkomen.

Individuele prestaties zijn niet het belangrijkst. We winnen en we verliezen als teaml

Zinédine Zidane

voetballer - coach

Succes behoort iedereen toe. Het is teamwerk dat de verdienste verdient.

Franck Piccard

Alpine skiër - Olympisch kampioen


Jennifer Duval

Advocaat

E-mail: jennifer.duval@swing-law.eu
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 473 78 99 15

Bekijk zijn profiel

Coming soon


Lucas Fontaine

Advocaat

E-mail: lucas.fontaine@swing-law.eu
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 488 60 52 14

Bekijk zijn profiel

Coming soon


Caroline Joret

Advocaat
E-mail: caroline.joret@swing-law.eu
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 474 21 35 62

bekijk haar profiel

Coming soon


Margaux Kerkhofs

Advocaat

E-mail: margaux.kerkhofs@swing-law.eu
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 477 73 98 14

bekijk haar profiel

Mijn praktijk richt zich voornamelijk op het gezondheidsrecht in zijn verschillende aspecten, meer bepaald de organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Ik ben opgeleid in zowel het Belgisch recht als het internationaal- en europees recht en pas deze toe in mijn praktijk.

In mijn dagelijkse praktijk sta ik de overheid, semi-publieke instellingen en verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg ( ziekenhuizen, artsen, farmaceutische bedrijven, enz.) bij.

Om onze klanten te helpen bij het uitvoeren van hun projecten, schrijf ik juridische adviezen, voer ik porcedures, enz.

Wat me tot deze rechtsmateries aantrekt, is de constante evolutie van de toepasselijke regelgeving, maar ook de overlapping van de verschillende regels en normen die in een bepaalde situatie van toepassing zijn. Deze praktijk vereist een pragmatisch en voortdurend geactualiseerde benadering van elke situatie.

Ik werk voornamelijk in het Frans, maar heb een voldoende actieve en passieve kennis van het Nederlands om mijn steun te verlenen aan dossiers die in deze taal worden behandeld.


Pierre Slegers

Advocaat

E-mail: Pierre.Slegers@swing-law.eu
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 477 77 93 53

Bekijk zijn profiel

Ik heb me gespecialiseerd in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en meer bepaald in de organisatie en financiering ervan.

Het is mijn taak om overheidsinstellingen, semioverheidsinstellingen en diverse actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, (para)medische beroepsbeoefenaars, farmaceutische bedrijven ….) meer inzicht te bieden in het ingewikkelde en strikt gereguleerde wettelijke kader waarin zij actief zijn.

Ik verleen bijstand aan de overheid wanneer ze nieuwe normen wil invoeren en goedkeuren, en ik help de andere actoren om hun activiteiten aan te passen aan die voortdurend evoluerende omgeving.

Wat me vooral boeit, is het maatschappelijke project dat ten grondslag ligt aan de wetgeving. De gezondheidszorg en de sociale zekerheid moeten de toegang tot een kwaliteitsvolle zorg verzekeren. Om dat te realiseren, moeten ze enerzijds een evenwicht garanderen tussen de dienstverleners en de ontvangers van die diensten, en anderzijds de rol van de overheid en de andere actoren duidelijk afbakenen.

Dit vereist het beheer van teams en projecten, naast een interne en externe samenwerking. Tot slot is het ook belangrijk om de zaken vanop afstand te bekijken, onder meer door artikelen te schrijven, deel te nemen aan colloquia en open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik werk zowel in het Nederlands als in het Frans.

We werken ook met vele anderen om ons heen die ons in staat stellen om ons doel te bereiken.