Project-Visie

Het kiezen van een naam en een baseline gaat in de eerste plaats over jezelf presenteren. Zoals we zijn en zoals we willen functioneren. De naam die we hebben gekozen symboliseert onze wens om collectief te functioneren, gebaseerd op de sterke punten van elk individu. Onze baseline weerspiegelt de doelstellingen die we nastreven.

Swing

  • In Jazz, markeerde Swing de komst van toegankelijke en ritmische jazz. Het wordt gespeeld in een groep waar iedereen zijn specificiteit brengt om samen muziek te genereren die ervoor zorgt dat je vooruit wilt. Het is uit collectief spel dat het pakkende ritme is geboren.
  • In golf, is swing de beweging van de speler om zijn bal te slaan. Het is deze beweging die ons in staat stelt het doel te bereiken.
  • In het boksen , is de Swing een slag die zijdelings wordt gegeven door een horizontale schommel van de arm. Het is vaak zeer effectief bij het behalen van de overwinning..

Dit alles streven wij na:teamwork, pakkend, georiënteerd en effectief.

Law together

De wet samen, in al zijn betekenissen.

‘Together’, omdat het recht enkel dit nastreeft: ons allen laten samenleven. Het recht is geen techniek, het is geen hulpmiddel voor specialisten geïsoleerd in paleizen, maar een geheel van regels die ervoor zorgen dat een samenleving kan functioneren.

Als advocaten moeten we deelnemen aan de samenleving des te meer om deze rechtsregels te begrijpen. Dit impliceert niet enkel diepgaande en technische kennis, maar ook reflectie over de context waarin deze regels worden toegepast.

Daarom willen we partnerschappen ontwikkelen, met onze cliënten, met onze dienstverleners, met experten (juristen die gespecialiseerd zijn in andere materies, maar ook – en vooral – professionals die dagdagelijks geconfronteerd worden met deze realiteit).

Dit is ook de reden waarom we als een team werken, zodat iedereen kan deelnemen bij het vinden van een oplossing voor de uitdagingen waar wij en u voor staan

Law to get there

‘Law to get there’, omdat het recht niet moet blokkeren, maar bevrijden.

Enigszins paradoxaal is het recht een hulpmiddel voor stabiliteit, maar het moet ook een hulpmiddel zijn voor bevrijding. Het is namelijk – uiteraard – het instrument om onze grondrechten en vrijheden te waarborgen en onze rol als advocaten is om dit te bewerkstelligen.

Door ons werk wensen wij ons in te zetten voor een vrije samenleving voor eenieder. Ons vergewissen dat morgen minstens zo goed zal zijn als vandaag. De bestendiging van de systemen die wij dienen te vrijwaren.

Ook voor uw projecten hopen we deze verbintenis na te leven. Zodat ook u in uw dagelijkse taken bevrijd kunt worden van onzekerheid. Omdat zekerheid ook rechtszekerheid betekent.