Nieuws

Expertise en excellentie om u beter van dienst te zijn

Expertise en excellentie om u beter van dienst te zijn

Bij Swing streven wij er voortdurend naar de kwaliteit van onze ondersteuning voor uw projecten te verbeteren. De diversiteit van de profielen binnen het team is bedoeld om onze dienstverlening te versterken en onze hulp bij het bereiken van uw doelstellingen te...

Gezondheidsmaatregelen, emotieloos oordelen Fundamenteel want nutteloos

Gezondheidsmaatregelen, emotieloos oordelen Fundamenteel want nutteloos

GEZONDHEIDSMAATREGELEN, EMOTIELOOS OORDELEN FUNDAMENTEEL WANT NUTTELOOS1 Lockdown, telewerk, sociale distantiëring en persoonlijk beschermingsmateriaal, Coronacertificaat, ook sanitaire pas of CST genoemd, … de maatregelen die werden aangenomen sinds het begin van de...

BTW ten bate van de toegankelijkheid van de zorg

BTW ten bate van de toegankelijkheid van de zorg

Op 7 april 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest1 gewezen dat, hoewel het over belastingen gaat, van groot belang is voor de toegankelijkheid van de zorg. Het geschil betrof de vraag of de uitbater van een privaat ziekenhuis, dat als zodanig...

Recht op arbeid en vaccinatieplicht – een Frans voorbeeld

Recht op arbeid en vaccinatieplicht – een Frans voorbeeld

Bij beschikking van 13 oktober 2021, heeft het administratief gerecht van Versailles (Frankrijk) de vordering van een administratief medewerker van een ziekenhuis, die ten gevolge haar weigering om ingeënt te worden, het recht werd ontzegd om haar werk verder te...

Beter voorkomen dan genezen

Beter voorkomen dan genezen

De contingentering van gezondheidsproducten, proportioneel of gecontextualiseerd ? De COVID-19-pandemie heeft ons geleerd hoezeer wij afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gezondheidsproducten die wij gebruiken om onze gezondheid te beschermen of terug te...

Artsen, apothekers in het kader van een veilig gebruik

Artsen, apothekers in het kader van een veilig gebruik

Op 21 december 2020 gaf de Europese Commissie een VHB af voor een eerste vaccin tegen COVID-19. Anderen zouden volgen. Op 5 januari 2021 begon de grootschalige vaccinatiecampagne in België, na de testfase, met de levering van de eerste doses van het Covid-19-vaccin....