Hospital Support

Contact : 

Tel. : +32 2 626 37 10
E-mail : info@swing-law.eu

Swing is opgericht om deskundige, efficiënte en pragmatische juridische ondersteuning te bieden, o.a. in de ziekenhuissector.

Met dit doel bieden wij een unieke juridische ondersteuning voor ziekenhuizen, gebaseerd op de twee pijlers van onze ervaring en expertise: de combinatie van 15 jaar ervaring als ziekenhuisjurist en meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren van ziekenhuizen als advocaten.

Dankzij de praktijkervaring die is opgedaan in een juridische dienst van een ziekenhuis, in dagelijks contact met de algemene directie en de medische directie van de instelling, biedt ons team een praktische en verlichte kijk.

Ons team heeft ervaring opgedaan in het adviseren van talrijke ziekenhuizen, zowel in de vorm van advies als in het kader van geschillen, en voegt daar een kritische blik aan toe die is aangescherpt door de beoordeling van rechters.

Het is door de combinatie van deze twee benaderingen dat wij ervoor zorgen dat wij de ziekenhuizen ondersteunen.

Uit deze ervaring en deze tweeledige aanpak is ons project

« hospital support » ontstaan.

La roue

"Hospital support" is onze specifieke juridische ondersteuningsdienst voor ziekenhuizen; om te voldoen aan eenmalige of structurele behoeftes aan juridische ondersteuning, kunnen wij u verschillende diensten aanbieden om de werking van uw instelling te vergemakkelijken. Om uw juridisch team op ad hoc basis te versterken, een afwezig lid te vervangen of een snelle en pragmatische second opinion aan te bieden, maar ook om gemakkelijk toegang te hebben tot dergelijke pragmatische en gespecialiseerde adviezen, ontwikkelen wij talrijke samenwerkingen met instellingen.

Trouw aan de onafhankelijkheid die de advocatuur kenmerkt, waken wij over de vertrouwelijkheid van de gegevens die u met ons deelt. Bewust van de realiteit van de bedrijfsjurist, zorgen wij voor een pragmatische en snelle ondersteuning.

"Hospital support" sluit aan bij de filosofie achter de oprichting van Swing, een pragmatische juridische dienstverlening die duurzame oplossingen biedt voor en met onze cliënten.