Expertise en excellentie om u beter van dienst te zijn

01.09.2022
By Swing-Law
Share

Bij Swing streven wij er voortdurend naar de kwaliteit van onze ondersteuning voor uw projecten te verbeteren. De diversiteit van de profielen binnen het team is bedoeld om onze dienstverlening te versterken en onze hulp bij het bereiken van uw doelstellingen te verbeteren. Ervaring, deskundigheid en excellentie komen samen om ons team verder te versterken.

Het begin van het gerechtelijk jaar betekent ook het begin van een nieuw academisch jaar. Lucas Fontaine, die onlangs tot het team is toegetreden, heeft zich bereid verklaard het team van de professoren Christian Behrendt en Frédéric Bouhon (Faculteit Rechten, Politieke Wetenschappen en Criminologie, ULiège) als deeltijds assistent te vervoegen.

Met vijftien jaar ervaring in en aan het hoofd van een juridische afdeling van een ziekenhuis, begint Caroline Joret haar stage aan de balie en voegt haar ervaring en deskundigheid toe aan het pragmatisme en het realisme van onze adviezen en raadgevingen. Zij brengt een veldperspectief in het kantoor dat ons in staat moet stellen nog bewuster in te spelen op uw vragen en behoeften.

Wat de rest van het team betreft, houden wij de ontwikkeling van onze kennis in stand door de regelmatige publicatie van nieuws- en doctrine-artikelen. Wij versterken ook onze betrokkenheid bij de associatieve projecten die wij steunen, ten einde deze rechtstreekse band met de realiteit ter plaatse te handhaven en onze adviezen levendig en realistisch te maken. Door onze betrokkenheid bij de Solvay Brussels School en haar studenten, bijvoorbeeld, zetten wij de aloude traditie binnen het team voort om onze ervaring en kennis te delen door ze in contact te brengen met een kritische beoordeling.

Wij willen daarom van deze gelegenheid gebruik maken om al die mensen en instellingen te bedanken die ons hun vertrouwen hebben geschonken en wij zien ernaar uit onze ervaring en deskundigheid verder te ontwikkelen om u nog beter van dienst te kunnen zijn.