Swing

Law together

Swing

Law to get there

Law together

Als advocaten willen we onze cliënten helpen om op basis van hun activiteiten de uitdagingen van onze samenleving samen aan te gaan. We wensen onze juridische expertise ten dienste te stellen van de professionele, economische en maatschappelijke uitdagingen in onze veranderende wereld en dit door duurzame oplossingen voor te stellen.

Meer informatie
Samen streven we ernaar om de rechtsnorm vast te stellen en dagen we onszelf uit door voortdurend onze antwoorden in vraag te stellen. Wij zijn van mening dat het recht een essentiële rol speelt in de maatschappelijke context en dat achtergrondkennis een belangrijke factor speelt om de wet te begrijpen.

De samenwerking die we nastreven en implementeren wordt weerspiegeld in de manier waarop we samenwerken met onze cliënten en onze verschillende partners, maar ook binnen het team. Dit team bestaat zowel binnen het kantoor als met confraters of externe experts, met wie we regelmatig samenwerken om samen een juiste antwoord te bieden op uw vragen en behoeften.

‘Law together’ verwijst naar een samenwerking met onze cliënten. Daarbij is onze onafhankelijkheid als advocaten een troef om de beste garantie voor onze cliënten aan te bieden.

Law to get there

Bij Swing zijn wij van ervan overtuigd dat het recht een instrument is van sociale cohesie als baken en doelstelling die moet worden verwezenlijkt. Juridische techniek staat ten dienste van maatschappelijke efficiëntie en in die zin willen we een doorslaggevende rol spelen in een democratische samenleving.

Meer informatie

Wij menen dat een juridische oplossing correct is wanneer zij een samenleving in staat stelt om te functioneren en partijdige belangen overtreft. Het is deze visie die we in onze praktijk hanteren bij de zaken die wij behandelen.

We willen ons beroep uitoefenen in vrijheid, integriteit, soberheid en geweten.

Nieuws

BTW ten bate van de toegankelijkheid van de zorg

BTW ten bate van de toegankelijkheid van de zorg

Op 7 april 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest1 gewezen dat, hoewel het over belastingen gaat, van groot belang is voor de toegankelijkheid van de zorg. Het geschil betrof de vraag of de uitbater van een privaat ziekenhuis, dat als zodanig...

read more

Contact

Adres

Louizalaan 523,
1050 Brussel

Bel ons

+32 2 626 37 10 

Schrijf ons