Law Together - Night

Law to get there

Bij Swing zijn wij van ervan overtuigd dat het recht een instrument is van sociale cohesie als baken en doelstelling die moet worden verwezenlijkt.

Law Together - Day

Law Together

Als advocaten willen we onze cliënten helpen om op basis van hun activiteiten de uitdagingen van onze samenleving samen aan te gaan.

De belangen van onze cliënten verdedigen betekent de band tussen allen en voor allen verdedigen. In de verschillende vakken waarin wij werken, zorgen wij ervoor dat wij onze cliënten begeleiden om hen billijke en duurzame oplossingen aan te bieden, die beantwoorden aan hun behoeften en hen in staat stellen vandaag en morgen te functioneren. Adviseren en verdedigen met onafhankelijkheid en kennis van zaken.

 

"De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belangenconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen."

 

 

 

"Het genot van de rechten en vrijheden […] moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

Art. 11 van de Belgische Grondwet

 

"Er is in de Staat geen onderscheid van standen"

Art. 10, lid 1, van de Belgische Grondwet

 

"De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belangenconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen."

 

 

 

"Het genot van de rechten en vrijheden […] moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

Art. 11 van de Belgische Grondwet

 

"Er is in de Staat geen onderscheid van standen"

Art. 10, lid 1, van de Belgische Grondwet

Als advocaten willen we onze cliënten helpen om op basis van hun activiteiten de uitdagingen van onze samenleving samen aan te gaan. We wensen onze juridische expertise ten dienste te stellen van de professionele, economische en maatschappelijke uitdagingen in onze veranderende wereld en dit door duurzame oplossingen voor te stellen.

Samen streven we ernaar om de rechtsnorm vast te stellen en dagen we onszelf uit door voortdurend onze antwoorden in vraag te stellen. Wij zijn van mening dat het recht een essentiële rol speelt in de maatschappelijke context en dat achtergrondkennis een belangrijke factor speelt om de wet te begrijpen.

De samenwerking die we nastreven en implementeren wordt weerspiegeld in de manier waarop we samenwerken met onze cliënten en onze verschillende partners, maar ook binnen het team. Dit team bestaat zowel binnen het kantoor als met confraters of externe experts, met wie we regelmatig samenwerken om samen een juiste antwoord te bieden op uw vragen en behoeften.

‘Law together’ verwijst naar een samenwerking met onze cliënten. Daarbij is onze onafhankelijkheid als advocaten een troef om de beste garantie voor onze cliënten aan te bieden.

Bij Swing zijn wij van ervan overtuigd dat het recht een instrument is van sociale cohesie als baken en doelstelling die moet worden verwezenlijkt. Juridische techniek staat ten dienste van maatschappelijke efficiëntie en in die zin willen we een doorslaggevende rol spelen in een democratische samenleving.

Wij menen dat een juridische oplossing correct is wanneer zij een samenleving in staat stelt om te functioneren en partijdige belangen overtreft. Het is deze visie die we in onze praktijk hanteren bij de zaken die wij behandelen.

We willen ons beroep uitoefenen in vrijheid, integriteit, soberheid en geweten.